+(30) 2651309344
ΕΣΠΑ
 • Μετεκπαίδευση στην
  εμβρυομητρική ιατρική
  στο Royal Free London

 • Υπερηχογράφημα
  καρδιάς εμβρύου

 • Πιστοποιήσεις
  υπερήχων
  του FMF

Ιωάννης Θ. Πλαχούρας

Αποστολή του Κέντρου Ιατρικής Εμβρύου Ιωαννίνων είναι η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων ιατρικών γνωματεύσεων στη μαιευτική και τη γυναικολογία και η πραγματοποίηση όλων των σύγχρονων διαγνωστικών εξετάσεων για τον έλεγχο της υγείας και της ανάπτυξης του εμβρύου.

Ο γιατρός Ιωάννης Θ. Πλαχούρας είναι άρτια καταρτισμένος στην Εμβρυομητρική Ιατρική και στην Εμβρυϊκή Υπερηχοκαρδιογραφία (υπέρηχος καρδιάς του εμβρύου), έχοντας πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς. Το ιατρείο διαθέτει τον πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό σε μηχανήματα και λογισμικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του προγεννητικού ελέγχου.

υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας

A΄ Τριμήνου

Απαραίτητη εξέταση του Α΄ τριμήνου είναι το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας για τον προσδιορισμό του κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών. . . .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
υπερηχογράφημα Β΄ επιπέδου

B΄ Τριμήνου

Στο Β΄ τρίμηνο πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα Β΄ επιπέδου, στο οποίο ελέγχεται αναλυτικά η ανατομία του εμβρύου. . . .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάθε κύηση αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός
και «οφείλει» να τυγχάνει αξιόπιστης ιατρικής φροντίδας,
σε κάθε στάδιό της, με σκοπό τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.